ข่าวสารศิษย์เก่า

ถึงเรียนจบ แต่ความเป็นครอบครัว ITM ไม่เคยจบ

HR Analytics : The Power of People "เมื่องาน HR ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป"
ศิษย์เก่า ITM รุ่น PhD 60

Thailand Future Digital Governance2022
ศิษย์เก่า ITM 38 รุ่น 2