ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

          ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม นที เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ กาญจนบุรี เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกลุ่มเล็กๆ ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่และรุ่นน้อง ได้รู้จักและมีสัมพันธไมตรีต่อกัน แม้จะมาจากหลากหลายสถานที่