ไอรดา เหลืองวิไล

Hall of Fame

นางไอรดา เหลืองวิไล รหัสนักศึกษา IT ปี 38 (รุ่นที่ 2)

รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สัมภาษณ์เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 – 14.30 น

1) อยากขอให้พี่นิดเล่าประวัติย้อนไปในสมัยเด็กๆ สักนิดหน่อยค่ะ

พี่เติบโตในครอบครัวเชื้อสายจีน มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ที่บ้านเลี้ยงดูเราแบบให้ช่วยเหลือดูแลรับผิดชอบตัวเอง
จะเรียนอะไร ทำงานอะไร คิดเอง ตัดสินใจเลือกเอง ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะเคารพในสิ่งที่เราตัดสินใจและให้การสนับสนุนเต็มที่
โดยส่วนตัวแล้ว  ชอบเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน เดินทางสะดวก จึงเรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดตรีทศเทพ
และมัธยมที่โรงเรียนสตรีวิทยา ด้วยความที่เป็นเด็กชอบเรียนหนังสือ เรียนหนังสือค่อนข้างเก่งและยังชอบทำกิจกรรม
ช่วยงานคุณครูได้ จึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องตลอด พอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ก็เลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดล
เพราะชื่นชอบและเดินทางสะดวกด้วย  และแล้วก็ได้เรียนมหาวิทยาลัยมหิดลสมความตั้งใจ ที่คณะวิทยาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์ โดยตัวเองเลือกลงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่และกำลังเริ่มมาแรงในขณะนั้น

2) ทำไมถึงเลือกเรียนปริญญาโท สาขา IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลังจากที่เรียนจบระดับปริญญาตรี ก็อยากทำงานด้าน IT ซึ่งตอนนั้นคิดว่าความรู้ที่ได้เรียนมาอาจจะไม่แน่นพอสำหรับการทำงานด้าน IT ให้รุ่ง  จึงตัดสินใจเรียนต่อ ก็เหมือนเดิมค่ะ คือ มองหาก่อนว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีเปิดสาขาวิชาที่เราอยากเรียนหรือไม่  เพราะถ้าจะเรียนต่อก็อยากเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล พอทราบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเปิดสอนสาขา IT Management  ก็สนใจและเลือกสอบเข้าเรียนที่นี่เลยค่ะ พี่เข้าเรียนรหัสปี 38 เป็นรุ่นที่ 2 ของสาขานี้ค่ะ

3) ความประทับใจจากการศึกษาที่นี่

พี่ได้ความรู้และประสบการณ์มากมายจากที่นี่ ตั้งใจและสนุกกับการเรียนมาก โดยขอกับที่บ้านเลยว่า ยังไม่ทำงาน ขอเรียนเต็มเวลานะ โดยช่วงที่ต้องทำวิทยานิพนธ์  เหนื่อยมาก  อยากจะทำให้วิทยานิพนธ์ของเราดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ ต้องศึกษาค้นหาข้อมูลและลงมือทำจริง ซึ่งขณะนั้น การศึกษาค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตยังไม่มากและสะดวกเท่าวันนี้  และจากการที่สาขาเรายังไม่ค่อยมีอาจารย์ประจำ  จึงกลายเป็นข้อดีเหมือนกันที่ได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์พิเศษจากองค์กรใหญ่ๆ ที่มีประสบการณ์มากมาย  ทำให้เราได้ความรู้และประสบการณ์จากงานจริงที่อาจารย์มาแชร์ให้ฟัง  ช่วยให้เรามองภาพการทำงานในชีวิตจริงในอนาคตออก

4) พี่นิดทราบไหมคะว่า เล่มวิทยานิพนธ์ของพี่นิด มีน้อง ๆ มาขอยืมไปอ่านมากเป็นลำดับต้น ๆ เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับคำแนะนำต่อ ๆ กันมาจากอาจารย์และรุ่นพี่ว่าควรนำมาอ่าน เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนวิทยานิพนธ์

จริงเหรอคะ (พี่นิดแสดงสีหน้าแปลกใจมาก แต่ก็ยิ้มด้วยความดีใจ) ไม่น่าเชื่อเลย พี่ทำหัวข้อธรรมดา ๆ เองนะคะ (หัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบอินทราเน็ตสำหรับงานทะเบียนประมวลผลการศึกษา”, ไอรดา เจนจิตราวงศ์) แต่เป็นงานที่ตั้งใจเขียน  และเต็มที่กับทุกขั้นตอนเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด ดีใจที่น้อง ๆ ให้ความสนใจและเป็นประโยชน์กับน้องๆ รุ่นหลังๆ

5) สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่สามารถนำมาช่วยในการปฏิบัติงานจริง

ได้ทั้งหมดเลยค่ะ สิ่งที่เรียนมาและสิ่งที่ได้จากการทำวิทยานิพนธ์ สามารถนำมาใช้ในการทำงานจริงได้ทั้งหมด  กระบวนการในการทำวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เป็นการจำลองชีวิตการทำงานจริงของงานด้าน IT เกือบทุกตำแหน่งงานเลยทีเดียว ตั้งแต่การวางแผนโครงการ การเก็บข้อมูลความต้องการ  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล  การลงมือเขียนโปรแกรม การ Setup ฐานข้อมูลและ Server จนถึงการ config ให้ระบบทำงาน ให้บริการผ่านเครือข่ายได้ซึ่งเป็นเรื่องใหม่พอสมควร  และยังต้องทำ project management ให้ดีด้วย  ซึ่งการวางแผนงานที่ดี  และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆ  จะช่วยให้งานของเราง่ายขึ้น โดยเฉพาะความรู้จากวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) ได้ฝึกกระบวนการคิดของเรา ซึ่งทุกวันนี้ พี่นำความรู้จากวิชานี้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเชิงบริหารได้ทุกเรื่องเลยค่ะ

6) การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ สรอ.

การที่เราเป็นคนไม่เลือกงาน พร้อมที่จะลองทำงานอะไรใหม่ๆ ได้  แม้บางงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลย แต่ก็ไม่เคยปฏิเสธ คิดเพียงอย่างเดียวว่า นี่คือ โอกาสให้เราได้เรียนรู้มากขึ้น ด้วยความตั้งใจและทุ่มเท พร้อมที่จะเผชิญกับทุกปัญหาและหาทางแก้ไขให้ได้  จึงช่วยให้สามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ ทำให้ผู้ใหญ่เล็งเห็นความสามารถและศักยภาพ  เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พี่ค่อยๆ เติบโตมาในสายบริหาร  และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ สรอ. (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน))

7) คติในการทำงาน

นอกจากจะต้องขยันหมั่นเพียรแล้ว ยังมีคติในการใช้ชีวิตว่า ให้คิดดีทำดีด้วย เมื่อเราคิดในสิ่งที่ดี ก็เหมือนกับการเริ่มต้นด้วย Input ที่ดี และเมื่อทำผ่าน Process ที่ดีด้วยแล้ว  ผลลัพธ์ย่อมดีตามไปด้วย อีกเรื่องที่อยากฝากไว้ คือ ความกตัญญู หากเราคิดดี กตัญญูต่อบุพการี ครูบาอาจารย์ สาขาที่เรียน คณะที่เรียน มหาวิทยาลัยที่เรียน กตัญญูต่อองค์กรที่ทำงาน ไม่พูดในเรื่องร้าย ๆ หรือต่อว่านินทาให้เสียหาย บุคคลผู้นั้นย่อมได้รับแต่สิ่งดี ๆ ค่ะ

8) อยากให้พี่ฝากข้อคิดให้รุ่นน้องทุกคนค่ะ

ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด ทำงานที่ไหน  หากเราได้รับการมอบหมายให้ทำงานอื่นที่อยู่นอกเหนือจากงานของเรา เราไม่ควรตอบปฏิเสธงานนั้น ให้มองเป็นโอกาสเสมอ จะช่วยให้เราได้ฝึกตัวเองให้ทำงานได้หลาย ๆ แบบ หลาย ๆ แผนก  ได้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองผ่านงานหลายๆ อย่างที่เรามีโอกาสได้สัมผัส  ย่อมส่งผลให้เรามีประสบการณ์ที่หลากหลาย  สุดท้ายจะหล่อหลอมให้เราแกร่งยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ และผู้ที่จะขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงได้ ย่อมคัดเลือกมาจากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในงานหลาย ๆ ด้านขององค์กร มองความเชื่อมโยงของงานต่างๆ ในองค์กรได้   ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของการทำงานบริหาร ที่ช่วยให้พี่มีโอกาสมาถึงจุดนี้ได้  สุดท้าย  พี่ขออวยพรให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการทำงานนะคะ  ตอนนี้เรียนให้สนุก อย่าเครียด จะทำอะไรให้ลงมือทำจริง ความรู้ในหลายๆ วิชาของสาขาเราสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ ช่วยได้มากจริง ๆ ค่ะ