ภาพบรรยากาศและความสนุกสนานเพียงบางส่วนที่ได้ส่งมอบให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย ณ วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562