ดูงานต่างประเทศ

โครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ นครเซินเจิ้น ประเทศจีน

วันที่ 9-11 มีนาคม 2562
           1. Innovation & Technology of Commercial Drone Industry- (DJI) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองเซินเจิ้น เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโดรนที่ครองตลาดอยู่ในปัจจุบัน ผู้บรรยาย อธิบายว่า DJI มีการพัฒนาโดรนออกมาทั้งหมด 8 รุ่น และยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แว่น DJI Goggles ให้ผู้สวมใส่สามารถมองภาพผ่านกล้องของโดรนได้แบบ real time, Osmo อุปกรณ์สำหรับช่วยให้มือถือถ่ายวิดีโอได้สวยงามและเป็นมืออาชีพ, Ronin เครื่องมือช่วยให้การถ่ายวิดีโอของกล้องมืออาชีพในลักษณะ hand-held เรียบลื่นมากขึ้น รวมถึงกล้องสำหรับติดตั้งกับโดรนมืออาชีพ (Professionals) อีกหลายรุ่น
นอกจากนี้ DJI พัฒนาโดรนเพื่อการเกษตรขึ้น โดยมองว่าโดรนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทำหน้าที่แทนคนได้ในงานที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของมนุษย์ ตัวอย่างงานของโดรนสำหรับเกษตรกรรม เช่น ใช้พ่นยาฆ่าแมลงในไร่นา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาชาวนาชาวสวนของจีนที่เจ็บป่วยเนื่องจากยาฆ่าแมลงได้
ในอนาคต การใช้โดรนในอุตสาหกรรมอื่นๆ อาจจะแพร่หลายและมีกฎหมายสนับสนุนมากขึ้น
           2. Heme Supermaket ที่มี Alibaba เป็นเจ้าของ หรือเรียกว่า ซุปเปอร์เป็นการสร้าง ecosystem ผสมผสานชีวิต หรือไลฟ์สไตล์ของคนในช่องทางต่างๆทั้ง offline หรือ online เข้าด้วยกัน โดยดูที่ “คน” (ลูกค้า หรือพ่อค้าแม่ค้า) เป็นศูนย์กลาง เพื่อเเก้ไขปม หรือ pain-point ของทั้งลูกค้า และร้านค้าเป็นสำคัญ ด้วย data และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการปรับปรุง หรือเกิดสิ่งใหม่ที่ดีขึ้น เช่น ระบบที่เรียกว่า Farm-To-Store ที่ลูกค้าสามารถสแกน QR Code ที่สินค้าผ่านแอปของ Hema ระบบจะแสดงข้อมูลตั้งแต่รูปภาพของผู้ผลิตและจัดจำหน่าย, แสดงข้อมูลใบอนุญาต, ข้อมูลความปลอดภัยของสินค้า และอื่นๆที่สำคัญ แลระบบนี้ยังใช้งานได้แม้แต่กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากที่บ้าน นอกจากนี้ ป้ายราคาสินค้าในร้าน จะมีเป็น Electronic Tag จะมีทั้ง Barcode และ QR Code โดยลูกค้าสามารถใช้แอพ Hema เพื่อสแกนได้ ถ้าสแกน Barcode แล้วจะนำคุณไปหน้าสินค้า เพื่อดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม และลูกค้าจ่ายเงินผ่านแอพ Hema ที่ต่อผ่าน Alipay เป็นส่วนใหญ่..
          3. JACK & JONES Smart Fashion Retail Bestseller and Logistic Management by fcial Recognition and WeChat Pay Plus การจดจำใบหน้าและผูกบัญชีกับ WeChat ซึ่งมีการใช้งานในหลายมิติ ไปจนถึง E-Payment ธุรกรรมการเงิน การใช้ชำระค่าบริการต่างๆ