ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขา

ประวัติส่วนตัว

 

ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร
Chanattha Chansutthirangkool, Ph.D.(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ 25/25 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
Tel : 02-889-2138 Ext. 6300
Fax : 02-889-2138 Ext. 6329
Moblie : 081-811-2801
e-mail : chanattha.tho@mahidol.ac.th, chanattha-AT-gmail.com

• Chanattha Thongsuk, Choochart Haruechaiyasak and Somkid Saelee (2011), "Improving Business Type Classification from Twitter Posts Based on Topic Model", World of Computer Science and Information Technology Journal (WCSIT), ISSN: 2221-0741, vol.1, no.8, 333-338, 2011.
• Chanattha Thongsuk, Choochart Haruechaiyasak and Somkid Saelee (2011), "A Comparative Study of Twitter Post Classification Based on User Role and Post Type", Procedia Engineering, (ISSN: 1877-7058, ELSEVIER), (In Press).