อาจารย์ปรัชญ์ สง่างาม

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขา

ประวัติส่วนตัว

 

นายปรัชญ์ สง่างาม

PRUSH SA-NGA-NGAM

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Telephone 02 889 2138 ต่อ 6309
E-mail prush.san@mahidol.ac.th

 

• Sa-nga-ngam, P., Kurniawan, S. An Investigation into Older People's Browsing Activities. PsychNology Journal 4(3), 2006, 245-265.