EGIT 561 Geo-Inforamtic System

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557

ชื่อวิชา : EGIT 561 Geo-Inforamtic System

ชื่อผู้สอน : ผศ.ดร.บันลือ เอมะรุจิ

แบบประเมินวิดีโอการเรียนการสอนที่เข้าชมรายวิชา EGIT 561

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 6 กันยายน 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 13 กันยายน 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 20 กันยายน 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 27 กันยายน 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2557