EGIT 502 Information Technology Solution

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557

ชื่อวิชา : EGIT 502 Information Technology Solution

ชื่อผู้สอน : ผศ.ดร.ศุภกร กังพิศดาร


แบบประเมินวิดีโอการเรียนการสอนที่เข้าชมรายวิชา EGIT 502

 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 7 กันยายน 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 14 กันยายน 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 21 กันยายน 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 28 กันยายน 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2557  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557  (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2557

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2557 (ไม่มีการบันทึก)

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2557