EGIT 500 Business Framework for IT Management 2560

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

ชื่อวิชา : 
EGIT 500 Business Framework for IT Management

ชื่อผู้สอน : อ.มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร


แบบประเมินวิดีโอการเรียนการสอนที่เข้าชมรายวิชา EGIT 500


บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2560 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 2 กันยายน 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 9 กันยายน 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 16 กันยายน 2560 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 23 กันยายน 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 30 กันยายน 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2560 

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2560

บันทึกการเรียนการสอนประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560